Kaunti na lang: Babae, posibleng manalo ng $100,000 sa ‘di paggamit ng smartphone

Image capture via YouTube
  • Kumasa si Elana Mugdan sa “Scroll Free for a Year” challenge ng Vitaminwater 
  • Ilang buwan na ring hindi gumagamit ng smartphone si Elana 
  • Kung maipagpapatuloy niya ito hanggang sa Pebrero ng susunod na taon, makatatanggap si Elana ng $100,000 bilang reward

Kung pag-uusapan ang tulong ng teknolohiya sa tao, tiyak na hindi maaaring hindi mabanggit ang smartphone; isang mobile device na bagama’t maliit lamang ay napakalaki ng pakinabang.

Image capture from YouTube

Pero dahil kumasa sa “Scroll Free for a Year” challenge ng Vitaminwater si Elana Mugdan, 29, kailangan niyang harapin ang bawat araw nang walang anumang klase ng tulong mula sa high-tech na telepono sa loob ng isang taon. Ilang buwan na rin simula nang isuk0 niya ang kanyang importanteng gadget, at malaki ang tsansa niyang manalo ng $100,000.

Nang simulan ni Elana ang challenge noong Pebrero nitong taong kasalukuyan ay kinailangan niyang ipalagay sa isang cute na “jail” ang kanyang iPhone 5s at umpisahan ang paggamit ng Kyocera flip phone. Sa nasabing phone, mag-text at tumawag lamang ang kanyang maaaring gawin.

Pagkatapos ng challenge, sasailalim si Elana sa isang lie-detector test para patunayan na hindi siya nandaya. Wala itong kaso kay Elana dahil matapat daw niyang ginagawa ang challenge.

Image capture from YouTube

 

Nagdesisyon na rin siya na ituloy pa rin ang hindi paggamit ng smartphone kapag tapos na ang challenge.

“I’ve decided that I will never go back to smartphone use once the one-year contest is up,” sabi ni Mugdan sa CNN. “I don’t think I can be trusted with the technology — if I have access to a smartphone, I suspect I’ll go right back to abusing it, wasting time, staying up all hours of the night on it, and getting addicted to social media, and I really don’t want to go back to all that.”

Narito ang video ni Elana habang ikinukuwento ang kakaibang hamong tinanggap niya:

Sources: YouTube, CNN, Oddity Central