Sanhi at epekto ng “Middle Child Syndrome”

  • Ang middle child syndrome ay sanhi ng “lack of attention” sa pangalawang anak sa tatlong magkakapatid
  • Isa sa mga epekto nito sa mga middle child ay ang pagkakaroon ng sakit dulot ng internal stress
  • Ang pagbibigay ng mga magulang ng pantay na atensyon sa lahat ng mga anak ay makatutulong upang ito ay maiwasan

Ang tinatawag na “middle child syndrome” ay hindi na bago sa atin lalo na kung tayo ay kabilang sa pamilya na may mahigit sa dalawang kapatid.

Imahe mula Pixabay

Kaakibat ng katagang ito ay ang nakamulatan nang negatibong kaisipan ukol sa mga ipinanganak na “middle child”.

Sinasabi na ang mga kapatid nating ito ang mga “pasaway” o laging problema ng ating mga magulang.

Subalit isa nga lang kaya itong nakasanayan na paniniwala o mayroong mas malalim na paliwanag dito?

Ayon sa interview sa Guidance Director ng Far Eastern University na si Dr. Shiela Marie Hocson na ipinalabas sa DZMM, ang mga middle child umano ang nagsisilbing “pacemaker” sa mga magkakapatid.

Imahe mula ABS-CBN News

Ibig sabihin ito ang karaniwang pumapagitna.

Ang halimbawang inilahad nito ay ang pagbibigay ng atensyon, una sa panganay na anak, at nang magkaroon ng bunsong anak ay ito naman ang mabibigyan ng atensyon.

Dahil dito ay nakalilimutang bigyang pansin ang pangalawang anak.

Dagdag pa nito na ang kalagayang ito ay maaaring makaapekto sa pisikal na pangangatawan ng mga ipinanganak na middle child.

Imahe mula Pixabay

Ang mga pagkakataon na kung saan ay nagkakaroon ng sakit ang mga ito subalit lumalabas na normal ang resulta ng mga medical tests ay isa sa mga halimbawa nito.

Ngunit binigyang-diin din naman ni Dr. Hocson na hindi ito ang palaging sitwasyon sapagka’t ito ay depende sa paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa mga anak.

Upang ito ay maiwasan, iminumungkahi na magpakita ng pantay-pantay na atensyon sa mga anak na siya namang dapat.

Source: ABS-CBN News


Loading...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!